Jij bent jij,

samen groeien we verder!

Bij PCBS Groen van Prinsterer

JIJ BENT JIJ

Iedereen is welkom op de Groen van Prinstererschool, wie je ook bent, wat je ook kan. Wij helpen kinderen graag om meer te kunnen, een stapje extra te zetten. Wij geloven dat een kind het kan en stimuleren leerlingen om in zichzelf te geloven.

Bij ons mag iedereen zijn wie hij of zij is, want iedereen is gelijkwaardig. Ieder kind werkt en leert op zijn of haar eigen manier. Daarnaast mogen de leerlingen hun eigen talenten ontdekken en daarmee aan de slag te gaan.

Ons doel is dat de leerlingen leren door dromen, denken, durven, doen en doorzetten. We vinden het ook belangrijk om een sfeer te creëren waarin de leerling zichzelf durft te zijn. Ons team geeft onze leerlingen een gevoel van vertrouwen, betrokkenheid, motivatie en plezier.

WAAROM GROEN VAN PRINSTERER?

  • Ieder kind zien: We vinden het enorm belangrijk om aandacht te hebben voor het kind, te zien wie hij of zij is en wat hij of zij nodig heeft. Hiervoor voeren wij kindgesprekken vanuit oprecht contact en vertrouwen.
  • Kwaliteit maken we samen: Wij bieden onderwijs van hoge kwaliteit. Onze medewerkers maken gebruik van elkaars kwaliteiten en talenten. We trekken graag samen op met de ouders in het belang van het kind. Samen stimuleren we onze leerlingen in hun ontwikkeling.
  • In het hart van het dorp: We bieden een vertrouwde, veilige omgeving, met ruimte voor ontwikkeling. Rust en respect voor elkaar kenmerken de sfeer op onze school.
  • Protestants-christelijk: Wij zijn een protestants-christelijke basisschool. Dat komt tot uiting in de dagopening en -sluiting en de christelijke vieringen. Onze normen, waarden en omgangsregels sluiten daarop aan. We voeden de leerlingen mede op in de christelijke traditie waarin omzien naar elkaar centraal staat.

BASISONDERWIJS

We zijn een school met een duidelijke structuur die zorgt voor herkenbaarheid in de lessen. ’s Morgens worden de basisvakken gegeven, waarbij we zoveel mogelijk inspelen op de leerbehoefte van de leerling. ’s Middags is er ruimte voor wereldoriëntatie en creatieve vakken die de brede ontwikkeling stimuleren. We werken volgens het jaarklassensysteem. Regelmatig doorbreken we dat om jongere kinderen met oudere kinderen te laten samenwerken.
Natuurlijk willen we ook dat onze leerlingen sociaal-emotioneel groeien. Wij zien onze leerlingen als eigenaar van hun leerproces. We dagen ze uit om het maximale uit zichzelf te halen en stimuleren ze in hun ontwikkeling naar zelfstandig denkende en handelende jonge burgers.

KINDEROPVANG

LPS Kinderopvang Dinteloord biedt voorschoolse educatie aan peuters van 2-4 jaar (VVE). Zowel op de peuteropvang als in de eerste groepen van onze basisschool wordt gewerkt met het kindvolgsysteem KIJK!

De kinderopvang en de voor- en naschoolse opvang (BSO) worden verzorgd door Zo. Op maandag, dinsdag en donderdag zit de voor- en naschoolse opvang in het gebouw van de Groen van Prinstererschool. Op de andere dagen is de opvang door Zo op een locatie op loopafstand van onze school. Zo biedt daarnaast dagopvang in twee horizontale groepen voor kinderen van 0 tot 4 jaar.