Informatie en
documenten
voor ouders

Belangrijke informatie

Naast alle inhoudelijke informatie, zetten we ook graag even alle praktische informatie op een rij, zoals school- en opvangtijden, vakanties en vrije dagen en onze regels rondom ziekte en verlof. Tevens kunt u hieronder onze schoolgids downloaden.

Basisschool Groen van Prinsterer

Locatie: Helfrichstraat 2, 4671 AV Dinteloord
Telefoon: 0167 - 52 27 28
E-mail: groenvanprinsterer@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 08.45 - 12.00 en 13.00 - 15.15 uur
Dinsdag: 08.45 - 12.00 en 13.00 - 15.15 uur
Woensdag: 08.45 - 12.30 uur
Donderdag: 08.45 - 12.00 en 13.00 - 15.15 uur
Vrijdag: 08.45 - 12.00 en 13.00 - 15.15 uur

Op vrijdagmiddag zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij.

Vakanties schooljaar 2022-2023:

Herfstvakantie: 24 - 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 - 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 20 - 24 februari 2023
Goede Vrijdag: 7 april 2023
Tweede Paasdag: 10 april 2023
Meivakantie: 24 april - 5 mei 2023
Hemelvaartsweekend: 18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023
Zomervakantie: 14 juli - 27 augustus 2023

Vrije dagen schooljaar 2022-2023:

3 oktober en 11 november 2022, 17 februari, 11 april, 23 juni 2023

Ziekmeldingen en verlofaanvragen:

Ziekmeldingen en bijzonder verlofaanvragen gaan via Social Schools.

PEUTEROPVANG DINTELOORD

Locatie: Westgroeneweg 43, 4671 CL Dinteloord
Telefoon: 06 59 95 83 75
E-mail: kinderopvang.dinteloord@lpsnet.nl
LRK nummer: 433481109

Openingstijden:

Maandag: 08.45 - 11.45 en 12.45 - 15.45 uur
Dinsdag: 08.45 - 11.45 en 12.45 - 15.45 uur
Woensdag: 08.45 - 11.45 en 12.45 - 15.45 uur
Donderdag: 08.45 - 11.45 en 12.45 - 15.45 uur
Vrijdag: 08.45 - 11.45 en 12.45 - 15.45 uur

KINDERDAGOPVANG

Locatie: Westgroeneweg 43, 4671 CL Dinteloord
Telefoon: 06 25 04 13 84
E-mail: vm.dinteloord@zokinderopvang.nl

Buitenschoolse opvang

Locatie: Helfrichstraat 2, 4671 AV Dinteloord
Telefoon: 06 25 04 13 84
E-mail: vm.dinteloord@zokinderopvang.nl

Gouden regels

We willen graag dat iedereen zich thuis voelt op de Groen van Prinstererschool.
Daarom spreken we het volgende met elkaar af:

Regels voor de leerlingen:

 • Voor groot en klein zullen we aardig én eerlijk zijn.
 • Kom snel in de rij, dan wordt iedereen blij.
 • Binnen de school is wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet.
 • Ieder heeft zijn eigen talent. Wees trots op de ander en op wie jij bent.
 • Ik zorg ervoor dat ik niemand stoor.
 • Als we goed voor onze spullen zorgen, zijn ze weer te gebruiken voor morgen.
 • Vind je iets niet fijn of goed, bedenk dan samen hoe het moet.

Verwachtingen voor ouders:

We werken samen aan de ontwikkeling en toekomst van uw kind. Om deze samenwerking te bevorderen, verwachten we van u dat u:

 • ervoor zorgt dat uw kind uitgerust en op tijd op school is;
 • de deskundigheid van de leraren respecteert;
 • een educatief partner bent voor een optimale samenwerking, met een respectvolle houding;
 • bijzonderheden tijdig bij de leerkracht meldt;
 • contact opneemt met de leerkracht wanneer u vragen of opmerkingen heeft;
 • een ambassadeur van onze school wilt zijn;
 • het goede voorbeeld geeft en zich houdt aan de regels en afspraken die voor onze leerlingen gelden.

Afspraken met de leraren:

We delen met elkaar de liefde voor ons vak en de zorg voor de kinderen en onze school. We streven met elkaar een professionele cultuur na, door:

 • uit te gaan van het positieve en elkaars mening te respecteren;
 • MET elkaar te spreken en niet OVER elkaar;
 • als we iets goeds zien, een compliment te geven en als we zien dat iets niet lukt bij iemand, onze hulp aan te bieden;
 • het kind centraal te stellen en positief te praten over leerlingen en ouders;
 • met elkaar verantwoordelijk te zijn voor alle leerlingen, elkaar te steunen en met elkaar mee te denken;
 • tijdig te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen;
 • het goede voorbeeld te geven en ons te houden aan de regels en afspraken die voor de leerlingen gelden.