Informatie en
documenten
voor ouders

Belangrijke informatie

Naast alle inhoudelijke informatie, zetten we ook graag even alle praktische informatie op een rij, zoals school- en opvangtijden, vakanties en vrije dagen en onze regels rondom ziekte en verlof. Tevens kunt u hieronder onze schoolgids downloaden.

Basisschool Groen van Prinsterer

Locatie: Helfrichstraat 2, 4671 AV Dinteloord
Telefoon: 0167 - 52 27 28
E-mail: groenvanprinsterer@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 08.30 - 14.30 uur
Dinsdag: 08.30 - 14.30 uur
Woensdag: 08.30 - 12.30 uur
Donderdag: 08.30 - 14.30 uur
Vrijdag: 08.30 - 12.00 (1-4) of 14.30 uur (5-8)

Op vrijdagmiddag zijn de leerlingen van groep 1 t/m 4 vrij.

Vakanties schooljaar 2023-2024:

Herfstvakantie: 16 - 20 oktober 2023
Kerstvakantie: 25 december 2023 - 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie: 12 - 16 februari 2024
Goede Vrijdag: 29 maart 2024
Tweede Paasdag: 1 april 2024
Meivakantie: 22 april - 3 mei 2024
Hemelvaartsweekend: 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag: 20 mei 2024
Zomervakantie: 5 juli - 18 augustus 2024

Vrije dagen schooljaar 2023-2024:

31 augustus, 1 september, 15 november 2023,

9 februari, 20 maart, 21 mei 2024

Ziekmeldingen en verlofaanvragen:

Ziekmeldingen en bijzonder verlofaanvragen gaan via Social Schools.

PEUTEROPVANG DINTELOORD

Locatie: Westgroeneweg 43, 4671 CL Dinteloord
Telefoon: 06 59 95 83 75
E-mail: kinderopvang.dinteloord@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: 08.45 - 11.45 en 12.45 - 15.45 uur
Dinsdag: 08.45 - 11.45 en 12.45 - 15.45 uur
Woensdag: 08.45 - 11.45 en 12.45 - 15.45 uur
Donderdag: 08.45 - 11.45 en 12.45 - 15.45 uur
Vrijdag: 08.45 - 11.45 en 12.45 - 15.45 uur

KINDERDAGOPVANG

Locatie: Westgroeneweg 43, 4671 CL Dinteloord
Telefoon: 06 25 04 13 84
E-mail: vm.dinteloord@zokinderopvang.nl

Buitenschoolse opvang

Locatie: Helfrichstraat 2, 4671 AV Dinteloord
Telefoon: 06 25 04 13 84
E-mail: vm.dinteloord@zokinderopvang.nl

Vertrouwenspersonen

Wanneer u als ouder een klacht heeft over ongewenst gedrag binnen Groen van Prinsterer en u kunt hiermee niet naar de PM-er of leerkracht van uw kind, of de locatiedirecteur, dan kunt u de interne of externe vertrouwenspersoon inschakelen. Klik hier om te lezen wat deze vertrouwenspersonen voor u kunnen betekenen.

Interne vertrouwenspersonen

De interne vertrouwenspersonen van Groen van Prinsterer zijn:

Externe vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is mevrouw Dimphy van Poppel van Merlijn Advies Groep (www.merlijngroep.nl). Mevrouw Van Poppel is bereikbaar op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur via 06 - 41 10 82 08 en via de mail.

Gouden regels

We willen graag dat iedereen zich thuis voelt op de Groen van Prinstererschool.
Daarom spreken we het volgende met elkaar af:

Regels voor de leerlingen:

 • Voor groot en klein zullen we aardig én eerlijk zijn.
 • Kom snel in de rij, dan wordt iedereen blij.
 • Binnen de school is wandelgebied, buiten hoeft dat lekker niet.
 • Ieder heeft zijn eigen talent. Wees trots op de ander en op wie jij bent.
 • Ik zorg ervoor dat ik niemand stoor.
 • Als we goed voor onze spullen zorgen, zijn ze weer te gebruiken voor morgen.
 • Vind je iets niet fijn of goed, bedenk dan samen hoe het moet.

Verwachtingen voor ouders:

We werken samen aan de ontwikkeling en toekomst van uw kind. Om deze samenwerking te bevorderen, verwachten we van u dat u:

 • ervoor zorgt dat uw kind uitgerust en op tijd op school is;
 • de deskundigheid van de leraren respecteert;
 • een educatief partner bent voor een optimale samenwerking, met een respectvolle houding;
 • bijzonderheden tijdig bij de leerkracht meldt;
 • contact opneemt met de leerkracht wanneer u vragen of opmerkingen heeft;
 • een ambassadeur van onze school wilt zijn;
 • het goede voorbeeld geeft en zich houdt aan de regels en afspraken die voor onze leerlingen gelden.

Afspraken met de leraren:

We delen met elkaar de liefde voor ons vak en de zorg voor de kinderen en onze school. We streven met elkaar een professionele cultuur na, door:

 • uit te gaan van het positieve en elkaars mening te respecteren;
 • MET elkaar te spreken en niet OVER elkaar;
 • als we iets goeds zien, een compliment te geven en als we zien dat iets niet lukt bij iemand, onze hulp aan te bieden;
 • het kind centraal te stellen en positief te praten over leerlingen en ouders;
 • met elkaar verantwoordelijk te zijn voor alle leerlingen, elkaar te steunen en met elkaar mee te denken;
 • tijdig te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen;
 • het goede voorbeeld te geven en ons te houden aan de regels en afspraken die voor de leerlingen gelden.