Kinderopvang in Dinteloord

ALGEMEEN

Bij het onderwijs is opvang tegenwoordig onlosmakelijk verbonden. Wij hebben als school een goede samenwerking met de verschillende opvangmogelijkheden in Dinteloord: kinderopvang (dagopvang), peuteropvang, voorschoolse opvang en naschoolse opvang.

De peuteropvang wordt verzorgd door LPS Kinderopvang Dinteloord. Kinderdagopvang en buitenschoolse opvang (BSO) worden verzorgd door Zo Kinderopvang.

De Groen van Prinstererschool werkt nauw samen met LPS Kinderopvang Dinteloord en Zo Kinderopvang door de doorgaande lijn, de visie en het programma op elkaar aan te laten sluiten. Regelmatig gaan teamleden van Zo Kinderopvang, LPS Kinderopvang Dinteloord en de Groen van Prinstererschool bij elkaar op bezoek.

PEUTEROPVANG

LPS Kinderopvang Dinteloord biedt peuteropvang (voorschoolse educatie) aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen leren veel vaardigheden door de thematische activiteiten binnen het ontwikkelingsstimulerings-programma Uk & Puk. Elke vier weken is er een thema en natuurlijk helpt de kleurige pop Puk om de kinderen bij het thema te betrekken. De methode is gericht op taalontwikkeling, sociaal communicatieve vaardigheden en een eerste oriëntatie op rekenen. Om de doorgaande ontwikkellijn te waarborgen, vindt er voor ieder kind dat vertrekt naar de basisschool een warme overdracht plaats.

SAMENWERKING

Naast de samenwerking met de kinderdagopvang en het onderwijs werkt LPS Kinderopvang Dinteloord ook samen met de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau om zo goed mogelijk en vanuit verschillende disciplines de ontwikkeling van de peuters te kunnen volgen.

KINDERDAGOPVANG EN BSO

De kinderdagopvang wordt verzorgd door Zo. De Groen van Prinsterer school werkt nauw samen met Zo door de doorgaande lijn, de visie en het programma op elkaar aan te laten sluiten en bij elkaar op bezoek te gaan.

De buitenschoolse opvang (voorschoolse, naschoolse en vakantieopvang) wordt aangeboden door Zo en zit in het gebouw van de Groen van Prinstererschool.

De voorschoolse opvang is open vanaf 7.00 uur totdat de school begint. Dan brengen de pedagogisch medewerkers van Zo de leerlingen naar de klas.

Na schooltijd halen de pedagogisch medewerkers van Zo de leerlingen uit de klas en dan eten en drinken ze eerst iets op de BSO. Daarna mogen de kinderen zelf kiezen hoe ze hun vrije tijd willen invullen.

Meer informatie over ZO Kinderopvang