Protestants-christelijk
basisonderwijs
in Dinteloord

ZIJN WIE JE BENT

De Groen van Prinstererschool is een protestants-christelijke basisschool. Dat komt tot uiting in de dagopening en –sluiting en de christelijke vieringen. Onze normen, waarden en omgangsregels sluiten daarop aan. Wij stemmen ons onderwijs af op de mogelijkheden en behoeften van onze leerlingen. Voor leerlingen, ouders en team hanteren we de zeven Gouden Regels (zie overzicht bij tabblad informatie).

Ieder mens is uniek: iedere leerling heeft een eigen aanleg en ‘eigen’aardigheden. De Groen van Prinstererschool is een warm nest waar de kinderen zich thuis voelen. Ons team kijkt naar wat ze nodig hebben en speelt daarop in. Je mag zijn wie je bent en in dat klimaat leert het kind vrij makkelijk omgaan met anderen. Regelmatig zijn leerlingen een periode maatje voor een ander kind. Daar groeien ze allebei van.

Ontdekkend leren

Wij zien onze leerlingen als eigenaar van hun eigen leerproces. We dagen ze uit om het maximale uit zichzelf te halen. Samen met de leerkracht zet de leerling zijn eigen leerlijn uit. De leerkrachten begeleiden en complimenteren de leerlingen in dit leerproces zodat zij groeien in hun ontwikkeling.

Ons instructiemodel sluit daarop aan. In de ochtend worden de basisvakken aangeboden, zoals rekenen, taal, spelling en lezen. In de middag zetten we juist in op onderzoekend en ontdekkend leren waarbij vaardigheden van de basisvakken nodig zijn.

DOORGAANDE LEERLIJN

Herkenbaarheid in de lessen vinden wij belangrijk. Op de Groen van Prinstererschool maken we gebruik van het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) om de leerstof succesvol aan alle leerlingen van alle leerniveaus aan te leren. Een les heeft steeds een vaste structuur en heeft een duidelijk doel dat concreet omschrijft wat de leerlingen aan het eind van de les weten en kunnen. Tijdens de les wordt voortdurend gecontroleerd of de leerlingen de leerstof begrijpen.

Daarnaast gebruiken we vanuit het EDI verschillende manieren om álle leerlingen actief te betrekken bij de les. Door het stellen van vragen die gericht zijn op de doelen vanuit de leerlijnen stellen we de leerlingen in staat het beste uit zichzelf te halen.

CONTINUROOSTER

Op de Groen van Prinstererschool maken we gebruik van een continurooster.
Alle kinderen blijven over en kunnen in een gezellige en vertrouwde sfeer in hun eigen groep hun lunch opeten. Zij moeten wel zelf hun lunchpakketje en drinken meebrengen. Na het eten spelen de kinderen buiten onder toezicht van overblijfkrachten. Tijdens de lunchpauze gelden dezelfde regels gelden als onder schooltijd: je bent aardig voor elkaar en je bent zuinig op je eigen spullen en die van een ander.

SAMENWERKING EN ONDERSTEUNING

Leerlingen die op hoog (begaafd) niveau kunnen presteren hebben andere ondersteuning nodig. Dat kan extra uitdagend werk in de klas zijn, maar ook plaatsing in de Levelgroep. Het onderwijs in de Levelgroep is uitdagend en verdiepend. De kinderen krijgen inzicht in hun leerstijl en worden bovendien uitgedaagd met filosofie, wetenschap en projecten.

We willen kinderen en jongeren stimuleren om meer te lezen. Met de Bibliotheek op school (dBos) slaan onderwijs, bibliotheek en gemeente de handen ineen en komt er dagelijks aandacht voor leesplezier en mediawijsheid op school én thuis. Met behulp van de Bibliotheek en de deskundige lees-/mediaconsulent proberen we dat doel te bereiken.

Leren is meer dan alleen taal en rekenen. Om deze reden begeleiden wij kinderen ook in leren leven. Onze school is een plek tussen thuis en de straat. Hier mogen kinderen het leven oefenen, fouten maken en weer opstaan. Persoonsvorming en leren omgaan met anderen vinden we belangrijk. Elke leerkracht voert kindgesprekken. Dit zijn begeleidingsgesprekken die gaan over welbevinden, omgang met anderen, over gevoelens en gedrag en welke gedachten kinderen hierover hebben.

In feite is dit burgerschap. Kinderen worden voorbereid om gelukkige en weerbare wereldburgers te worden. Bij burgerschap horen ook lessen en activiteiten zoals de adoptie van het oorlogsmonument, de begeleiding van de herdenking op 4 mei. Ook leren we kinderen om zuinig te zijn op hun omgeving en iets over te hebben voor anderen: socialiseren.

Groep 8 doet jaarlijks mee aan het scholendebat tussen de verschillende scholen en de gemeenteraad van Steenbergen. Vooraf bedenken de leerlingen aan de hand van een thema een plan. De leerlingen kunnen met het debat geld winnen voor de uitvoer van hun plan.

VOORZIENINGEN EN PARTNERS

De Groen van Prinstererschool valt onder het bestuur van de Lowys Porquinstichting. De Lowys Porquinstichting en daarmee onze school kenmerkt zich door op een adequate, haalbare en zinvolle wijze van leven en te ontwikkelen, leren en werken vanuit bezieling en vertrouwen. Veiligheid in en om de school is heel belangrijk.

Als school geven we invulling aan culturele vorming in samenwerking met De Cultuur Loper. De Cultuur Loper is een programma waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Zaken als burgerschap, kunst en cultuur zien wij als belangrijke vorm van ontwikkeling van onze leerlingen.

De leerlingen leren niet alleen theoretisch, maar ook praktisch verkeersgedrag, zowel te voet als op de fiets. Omdat we dat allemaal goed doen, voeren we het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Onze verkeersouders zijn dan ook aangesloten bij Veilig Verkeerseducatie Nederland (VVN) en onderhouden contacten met de gemeente.

Het Natuurpodium is onze partner voor natuur- en duurzaamheidseducatie. Groep 1 tot en met 8 maakt gebruik van een uitgebreid en gevarieerd onderwijsprogramma met buitenlessen in de natuur, workshops over techniek en duurzaamheid en projecten waarin onderzoeken & ontwerpen centraal staat.

Ondersteunende zorg voor onze leerlingen vinden wij belangrijk. We hebben daarom een samenwerkingsverband met interne en externe deskundigen zoals een fysiotherapeut, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Regionaal instituut voor dyslectici (RID) en taal-/spraakspecialisten van Auris.