• LPS Groen van Prinsterer - Annemarie van de Klundert

  Annemarie van de Klundert

  Juf Annemarie is leraar van groep 1. Daarnaast is zij ook contactpersoon voor de kinderopvang (en VVE) en coördinator Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL).

 • Joyce Palings

  Juf Joyce is leerkracht van groep 1 

 • LPS Groen van Prinsterer - Miranda Kokke

  Miranda Kokke

  Juf Miranda is leraar van groep 2. Daarnaast is zij zorgdrager van de doorgaande leerlijn van groep 2 naar groep 3, leesconsulent, gedragsspecialist en personeelslid van de (G)MR. 

 • LPS Groen van Prinsterer - Manon Boeijen

  Manon Boeijen

  Juf Manon is leraar van groep 3. Daarnaast is zij stagecoach opleidingsschool en coördinator TA-ontwikkeling. 

 • LPS Groen van Prinsterer - Nelleke van Gils

  Nelleke van Gils

  Juf Nelleke is leraar van groep 3.  

 • LPS Groen van Prinsterer - Hillie Notenboom

  Hillie Notenboom

  Juf Hillie is leraar van groep 4. Daarnaast is zij taalcoördinator en personeelslid van de MR.  

 • Ilona van Dorst

  Juf ILona is leerkracht van groep 5

 • LPS Groen van Prinsterer - Michelle Kosten

  Michelle Kosten

  Juf Michelle is leraar van groep 6. Daarnaast is zij trainer Rots & Water en aanspreekpunt voor het Brabantse Verkeersveiligheidslabel. 

 • LPS Groen van Prinsterer - Hanneke van het Maalpad

  Hanneke van het Maalpad

  Juf Hanneke is leraar van groep 7. Daarnaast is zij specialist in meer- en hoogbegaafde leerlingen en coördinator van de levelgroep. 

 • LPS Groen van Prinsterer - Astrid Willemse

  Astrid Willemse

  Juf Astrid is leraar van groep 6. Daarnaast is zij ICT-coördinator. 

 • LPS Groen van Prinsterer - Ilona van den Enden

  Ilona van den Enden

  Juf Ilona is leraar van groep 8. Daarnaast is zij coördinator Expliciete Directe Instructie (EDI) en coöperatief leren (CL). 

 • LPS Groen van Prinsterer - Tiny Reink

  Tiny Reink

  Juf Tiny is leraar van groep 7 en 8. Daarnaast is zij coördinator Cultuurloper, coördinator van het schoolkoor/orkest en leesconsulent. 

 • LPS Groen van Prinsterer - Ingrid Boekhoudt

  Ingrid van Boekhoudt

  Juf Ingrid is leerkracht van de levelgroep. Daarnaast neemt zij ook regelmatig een klas over om de werkdruk van leraren te verlagen. 

 • LPS Groen van Prinsterer - Max van Elzakker

  Max van Elzakker

  Meester Max is vakleerkracht gymnastiek. Daarnaast is hij ook trainer en coördinator Rots & Water. 

 • LPS Groen van Prinsterer - Corrie Nieuwkoop

  Corrie Nieuwkoop

  Juf Corrie is administratief medewerkster. Daarnaast is zij activiteitencoördinator en personeelslid activiteitencommissie. 

 • LPS Groen van Prinsterer - Rianne Wesdorp

  Rianne Wesdorp

  Juf Rianne is intern begeleider (IB’er) en plaatsvervanger van de directeur Daarnaast is zij ook coördinator passend onderwijs en coördinator PC-identiteit. 

 • Jack Nuijten

  Meester Jack is de directeur en daarnaast is hij ook Certified Transactional Analyst (CTA-E) en coördinator Gezonde school. 

 • Marjolein Brouwers

  Juf Marjolein is leesjuf en leesmediaconsulent